Counter Strike 1.6

vse o CS ke stazani,informace,novinky,mody,servers....

Pravidla 5on5 a 2on2

Pravidla 2on2

Obsah

1. část - Pravidla Counter-Strike
2. část - Nastavení serveru a výpadky
3. část - Mapy
4. část - Zákazy
5. část - Přítomnost admina na serveru
6. část - Tresty za porušení pravidel

Obecná ustanovení United-Games.cz

1. část - Pravidla Counter-Strike

Hraje se 2 na 2 hráčů. Minimální počet hráčů, ve kterém může daný tým nastoupit (může být zahájen zápas) je 2. Pokud tým nenastoupí k zápasu v časovém limitu 15 minut v počtu (2 hráči), bude mu udělen trest. Jakmile k zápasu nastoupíte, musíte jej dohrát v minimálním počtu 1 hráče a to za jakýchkoli okolností (cheating, výpadek hráče a pod.). Začátek zápasu je nejdéle po 15-ti minutách po čase uvedené ve výzvě. Pokud zápas nedohrajete, bude daná mapa, popř. i druhá, kontumována ve prospěch soupeře.

Pokud dojde k technickým problémům jednoho nebo více hráčů, (takže i v případě, že na servru není min. 1 hráč potřebný pro hru), team má možnost, vzít si 1 ze 2 pauz v zápase na 5 minut a sehnat náhradníka z klanu. Pokud během pětiminutové pauzy nenastoupí zpět v minimálním počtu 1 hráčů, není možné pokračovat a bude se postupovat, jako by tým mapu nedokončil.

Povinnosti hráčů a omezení:

Za hosta bude považován jakýkoliv hráč, který nemá při CW nick, se kterým je registrovaný na United-games.cz. V nicku mohou být použity zástupné znaky, jako například $ = S; A = @,&,4 ... (Maus = M@u$) atd., popř. přídavky za/před nickem. Není a v žádném případě nebude tolerováno zkracování nicku (jeden chybějící znak - host) nebo pozměňování (přehození písmen a podobně). Není zde prostor pro absolutně žádné výjimky.

Admin ma právo namátkově překotrolovat steam ID hráčů nebo jejich IP v zápase a porovnat informace s dostupnými na webu united-games.cz. Žádosti hráčů nebudou akceptovány, kotroly budou náhodné bez předchozího upozornění. Pokud bude zjištěno, že daný hráč není na soupisce klanu, bude považován za hosta.

Po vstupu hráče do klanu, je hráč blokován 7 dní. Blokovaný hráč se nesmí v žádném případě účastnit ligového utkání. Dohoda mezi dvěma klany o povolení blokovaného hráče nebude akceptována, stejně tak neexistují žádné výjimky udělené adminem. Pravidlo blokuje neustálé přepojování hráčů z klanu do klanu, před zápasem a po něm.

Každý hráč může přestoupit z klanu do klanu pouze 1x během 15ti dnů. Vystoupí tedy z klanu, vstoupí do jiného a následujících 15 dní je mu další přestup znemožněn. Po vstupu samozřejmě platí opět pravidlo o blokaci hráče, tedy 7 dní se nesmí účastnit žádného ligového CW.

Herní systém zápasu:

Základní (úplný) zápas je hrán systémem mr15 (2x15 kol) na dvě mapy. Po dovršení 16 vyhraných kol jednoho z týmů, se mapa dále nedohrává. Např. tým A nastoupí v mapě awp_india za CT, tým B za T. Tým B vyhraje 15:0 za T. Přehodí se strany a tým A nyní hraje za T. Týmu B stačí k vyhrání mapy vyhrát jedno kolo za CT, aby měl 16 vyhraných kol. Pokud vyhraje první kolo za CT, stává se vítězem mapy (16:0 pro tým B). Pokud mapa skončí výsledkem 15:15, dál se nepokračuje, tento výsledek je platný a oběma týmům se přidá 1 bod (po první mapě bude tedy stav 1:1). Zápas je řízen dohodnutou řídící osobou (jeden z hrajících členů v daném zápase, příp. admin soutěže). Řídící osoba musí dodržet stanovená následující pravidla a postupy.

Systém výzev a zápasů:

Klany se nejdříve dohodnou po ICQ (IRC apod.) na čase, serveru a mapách. Vše je pak na dohodě obou týmů. Za vše zodpovídá CL klanu. Klan dá výzvu soupeři, při ní vyplní čas a svoji mapu. Soupeř vybere svoji mapu a výzvu potvrdí. Max. počet současných výzev jednoho klanu je 5, pak budou znemožněny do odehrání a uzavření zápasu. V případě nesouhlasu s výsledkem, může klan podat námitku. Postup je stejný jako při korektním vložení výsledku, pouze ho odešlete jako protest. V zobrazeném formuláři popíšete problém, případně vložíte HLTV nebo in-eye dema. Admin vás pak sám kontaktuje. Neuzavřené zápasy se budou samy uzavírat po 24 hodinách (pokud nebude podán protest). Neodehrané plánované zápasy (není zadán výsledek) se mažou po 24 hodinách.

Do výzev je povinné psát pravdivé údaje o uskutečnění zápasu (čas, datum, mapy). Za odeslání IP serveru soupeři, je odpovědný CL klanu, který obstarává server. Pokud klan výzvu podá nebo přijme, zavazuje se tím zápas odehrát. Bude-li výzva přijata, tak všechny v ní zadané informace jsou platné. Pokud se k zápasu jeden z klanů nedostaví, bude mu udělen trest.

Při výpadku webu, nebo jiných nečekaných problémech, rozhodují admini na základě doložených důkazů. Více v trestu za nepřijetí výzvy.

Řídící osoba:

Řídící osoba je hráč jednoho z týmů, který ovládá server, popř. admin dané soutěže.

Povinnosti:

a) před zahájením zápasu:

- ujistit se, které osoby jsou mluvčími za daný tým

- přesvědčit se, zda je tým v minimálním počtu 2 hráčů

- zkontrolovat nastavení serveru + startovní mapu

b) před začátkem každé strany:

- přesvědčit se, zda jsou oba týmy připraveny na hru

- oznámit plánované zahájení pomocí say 3x restart & LIVE

- právě 3x restartnout hru

c) po skončení každé strany:

- pořídit screenshot s viditelným skóre (tento screenshot se dělá po každé odehrané straně, měli by být tedy 4 screenshoty, které jsou nutné k potvrzení zápasu. Pokud dojde k rozličným názorům ohledně bodového zisku mezi oběma týmy, screenshoty budou rozhodující důkaz)

d) po skončení zápasu:

- do 24 hodin od odehrání zápasu vložit výsledek

- po vložení výsledku je povinností obou klanů dodat screeny (screeny musí obsahovat celé okno hry) k zápasu do 48 hodin od vložení výsledku. Dále vložený výsledek zápasu zkontrolovat a upozornit protestem na případné nesrovnalosti (chybně vložené skóre, porušení pravidel a jiné). Jestliže nebudou u zápasu přiloženy screenshoty, demo nebo žádný komentář, nebude zápas uznán a bude po 48 hodinách smazán bez předchozího varování včetně výzvy a oba klany potrestány.

Řídící osoba má v zápase právo:

- pauzovat hru v případě technických problémů jednoho z týmů

Každý klan má nárok na dvě maximálně pětiminutové pauzy za zápas, to je maximálně 10 minut. Nikoliv tedy např. 3x3 minuty nebo např. 10x1 minuta apod.. Je jedno, kdy tyto pauzy tým využije, zda-li v první mapě nebo ve druhé. Pokud je pauza řádně ohlášená a použitá, je zakázáno ji přerušovat nebo zrušit bez svolení týmu, který si pauzu vzal! Pokud tým vyčerpá dvě pauzy, i když v celkové délce nevyužil celý čas (10 minut), nemá na další pauzu nárok! Předtím, než se pauza zruší, je povinen se hráč, ovládající server, přesvědčit, zda-li jsou oba týmy připraveni pokračovat ve hře. Zrušit pauzu smí pouze pokud jsou oba týmy připraveny ke hře nebo pokud danému týmu vypršel čas pro pauzu (pauzy, pokud předtím pauzu ještě daný team neměl). Pauzy lze využít pouze ve freezetime, nebo na konci kola.

- rozhodovat o méně závažných problémech při CW. S vážnějšími záležitostmi (pád serveru v půlce strany apod.) je nutno se obrátit na admina dané soutěže. (V případě, že řídící osobou je admin dané soutěže, tato omezení neplatí)

HLTV:

Pokud nebudete hrát na serverech United-games.cz je povinností jednoho z klanů (po dohodě) napojit HLTV. Minimální zpoždění je 90 sekund. Může být však samozřejmě více. HLTV musí nahrávat a demo je nutné uchovat ho po dobu 72 hodin od vložení výsledku zápasu. Na vyžádání admina nebo cheathuntera, je povinností klanu demo uploadovat.

Stížnosti ohledně cheatingu se budou řešit pouze v případě, že bude HLTV nebo bude cheat jasně poznat ze screenshotu. Dělejte screenshoty, když se vám něco nezdá nebo když někdo poruší pravidla. Ze screenshotů musí být ale jasně patrno, kde se viník provinil.

Pokud máte HLTV a myslíte si, že soupeř použil cheaty, projeďte si to demo nejdříve sami. Zjistíte, že spousta věci, které považujete za cheat vůbec cheat nejsou (zvuky dupnutí, přebití, „čouhající" hlaveň, prostřelování standardních kemp pozic např. v mapě awp_india). Pokud demo shlédnete a i pak se vám něco nebude zdát, odešlete demo k zápasu a podejte protest.

2. část - Nastavení serveru a výpadky

Nastavení serveru: ZDE

Nastavení AMX - definice omezených proměnných: ZDE

Výpadky:

Pokud dojde k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru nebo na serveru dle dohody zúčastněných stran. Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat, odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou - na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel. Při výpadku hráče, musí řídící osoba na požádání pauzovat hru, dle pravidel o pauzování serveru.

Ligová CW se hrají na ligových serverech (najdete v položce servery)! Pokud bude oběma klanům vyhovovat jiný server, mohou hrát jinde. Za špatné nastavení vlastního serveru liga nezodpovídá a takovéto zápasy budou zrušeny.

Hrát se může na jakémkoliv serveru, ten ale musí splňovat následující podmínky. Server musí být ošetřen proti Start Killům (nějaká ochrana po dobu 2s na začátku kola)

Na serveru by mělo být znemožněno nakupování jiných zbraní a předmětů, než je povoleno v pravidlech. Tyto podmínky splňují servery, které je možné si rezervovat v sekci Rezervace TG/CW.

Pokud se rozhodnete odehrát zápas na jiném serveru bez ochrany před SK a nakupováním, je vše věcí dohody. Admin ale nebude brát na pozdější stížnosti ohled.

3. část - Mapy

U základního zápasu si každý z týmů volí jednu mapu. Každý tým si na své mapě volí stranu, za kterou bude začínat, první mapu volí výše nasazený tým. V případě rovnosti bodů, vítězných, remízovaných i prohraných zápasů rozhoduje o zahajujícím týmu abeceda - kdo je v seznamu klanů výše začíná.

Mapu si lze vybrat pouze z následujícího seznamu (ke stažení ZDE):

  • aim_awp
  • awp_ruins
  • awp_gowenna
  • awp_india
  • aim_sk_awp
  • awp_space
  • awp_darkness

4. část - Zákazy

1. Je zakázáno použití jakéhokoli externího software nebo scriptu, ovlivňujícího vlastnosti hry Counter-Strike nebo zvýhodňujícího hráče oproti soupeřům.

2. Je zakázáno mít vlastní modely/skiny hráčů, zbraní nebo jiné crosshairy. Také je zakázáno používat jiné, než standardní textury map.

Povolené modely/skiny hráčů jsou:

1.Originální modely hráčů

2.No Animation Models

3.HighFPS Models v1.03 ("Ballhead")

4.Condition Zero

5.Counter-Strike 1.5

Naleznete je v sekci Downlads - Modely

Je zakázáno použití jakýchkoliv modelů, které zvýhodňují hráče oproti soupeři.

3. Je zakázáno nahrazení různých modelů hráčů jedním modelem pro všechny - i příkazem do konzole.

4. Je zakázáno vyzývat na ligové CW druhý team ze stejného klanu (např. klan Lamers "A" vyzve Lamers "B"). Takové zápasy nebudou uznány. Za opakované porušení toho pravidla můžete dostat trest za vytváření falešných zápasů.

5. Je zakázáno použivat software mod v nastavení counter-strike (jediný povolený je OpenGL)

6. Je zakázáno jakékoliv nakupování jiných zbraní, než awp, usp a glock a jejich použití.

7. Je zakázáno sbírání a používání granátů a jiných zbraní než awp, usp či glock a nože.

8. Je zakázáno zdržovat hru. Tím se rozumí opakované kempení a čekání na soupeře. Tyto situace bude řešit admin, za prohřešky se budou udělovat trestné body.

9. V hře je povolené tzv. "boostování", což je vysazování hráče na netradiční pozice přes jiného hráče (například na bedny, střechy a podobně). Je přísně zakázané boostování hráče na pozici, z které je možné např. vidět nad/do stěnu/y, boostování hráče přes objekty, map swimming, skywalking a podobně.

5. část - Přítomnost admina na serveru

Kdokoliv z adminů má přístup na jakýkoliv server, pokud tam právě neprobíhá CW, na které nebyl pozván.
Admin na serveru může vykonávat i dozorčí činnost, to je, pokud bude klanem nebo klany požádán, aby dělal dozor nebo ovládal server, může být admin na serveru přítomen a to pouze jako spectator a nesmí do hry jakkoliv zasahovat, pokud nejsou porušována pravidla či neovládá server.
Pokud si nejste jisti, že daný hráč s nickem admina je opravdu admin, napište danému adminovi na ICQ. Admin je povinen potvrdit svou totožnost! Pokud okamžitě nebo maximálně do jedné minuty nepotvrdí, můžete daný nick kicknout.
Není povoleno, aby během zápasu byl na server připojen jakýkoliv další člověk. Na serveru může být připojen kromě hrajících hráčů a HLTV pouze admin nebo cheathunter ligy.

6. část - Tresty za porušení pravidel

Systém trestů:

Trest neovlivní koeficient klanu, ale po překročení určitých hranic, dostane klan jednorázový trest v podobě BANu na různé časové období dle výše nasbíraných trestných bodů.

5 trestných bodů - BAN klanu na 14 dní

10 trestných bodů - BAN klanu na 30 dní

15 trestných bodů - vyloučení z ligy

Trest admina:
Jakýkoliv admin může udělit takzvaný Trest admina. Může být udělen ve zvláštních případech, které nejsou uvedeny v pravidlech nebo na místě, kde dochází k velmi častému porušování pravidel. Tento trest může mít jakoukoliv podobu. Od ztráty bodů z koeficientu až po BAN nebo smazání účtu.
Na daném trestu a jeho výši se musí shodnout alespoň tři libovolní game admini dané soutěže.

5 trestných bodů a ban danému hráči za urážky adminů nebo cheathunterů
Admini jsou také jené lidé a nemají chuť se nechat urážet! Admini a cheathunteři to dělají ZADARMO pro vás, pro hráče Counter Striku, takže si odpusťte nadávky a osočování! Ban bude udělen dle závažnosti prohřešku a na délce trvaní se musí shodnout minimálně dva libovolní game admini dané soutěže.
Trest je za každý komentář!
Důkaz: viz screenshot

5 trestných bodů za neuposlechnutí výzvy (příkazu) admina nebo cheathuntera
Admin nebo cheathunter může požádat, přikázat např. o vydání dema (případně i logu ze serveru), i když soupeř měl možnost napojit si své demo nebo k okamžitému opuštění ligového, ladderového serveru apod.

Zápasové tresty:

7 trestných bodů za nepřijetí výzvy
Pokud dojde k technickým problémům na webu a tudíž není možné přijmout výzvu po dohodě s klanem o zápasu, je CL klanu povinnen výzvu přijmout okamžitě, jak to bude možné. O konečném udělení trestu musí rozhodnout minimálně dva libovolní game admini dané soutěže na základě doložených důkazů.

3 trestné body za nedostavení se k zápasu
Pokud klan nenastoupí k zápasu v minimálním počtu (1 hráč) a budou dodány přesvědčivé důkazy o nenastoupení, bude klanu udělen tento trest. Zápas nebude kontumován, ale smazán i s výzvou.
Důkaz: screen ze serveru (minimálně 1 hráč) s datem a přesným časem popř. log ze serveru

1 trestný bod za neoprávněné say
Za neoprávněný say se nepovažuje na začátku mapy gl&hf apod. stejně jako na konci mapy, zápasu gh, gg, good game, dobrá hra, pěkné CW apod., stejně jako say nutný pro řádné odehrání zápasu (dotaz na mapu, žádost o pauzu). Aby mohl být trest udělen, musí klan, který trest žádá, dodat screenshot se žádostí o team_say. Na screenshotu musí být vidět tabulka hráčů a žádost (please tsay a podobně).
Důkaz: viz screenshoty

2 trestné body za restart po LIVE a ztráta 3 kol
Pokud team, který ovládá server, restartuje hru po zahájení zápasu, bude mu udělen trest. Povolený restart je jen v prvním kole ve freezetime.
Důkaz: HLTV, log ze serveru

1 trestný bod za nedodržení postupu při pauzování
Více: Řídící osoba má v zápase právo

Důkaz: log ze serveru

2 trestné body za nevložení screenů
Povinnost dělat screeny z CW mají oba klany. Screeny vloží jedna nebo druhá strana a to do 48 hodin od vložení výsledku. Pokud tak neučiní, oba klany budou potrestány 2 trestnými body a zápas bude smazán.

2 trestné body za špatně vložené screeny
Jako špatně vložený bude považován každý screen, který se opakuje, který je neúplný, nebo nemá s daným zápasem nic společného, nebo neslouží k vyřešení dané situace.

3 trestné body za nadávky nebo obviňování z cheatingu
Žádné fu, noobové, lamy nebo hrubé vulgarismy! Na ty nikdo ze soupeřů ani z adminů není zvědavý! Natož cheathunter kontrolující demo!
Důkaz: viz screenshot

5 trestných bodů za použití nepovolených příkazů + kontumace
Mezi nepovolené příkazy patří: configy, které umožňují lépe vidět ve hře (nosky.cfg, noshadow.cfg), dále příkaz "gl_monolight 1"

5 trestných bodů za použití "developer 1"
Developer umožňuje zvýšení FPS, vypisuje na screen řádky z konzole (i třeba t_say soupeře). Dále umožňuje lepší recoil, zpomaluje pohyb a přepíná config.cfg do režimu pro zápis. Developer může být součástí některých lokalizací hry.

5 trestných bodů za 1 hosta
Jako host se bere každý hráč, který není v daném klanu, nebo nemá svůj nick, nebo je v průběhu CW blokovaný.
Poznámka: Při posuzování počtu hostů, záleží na počtu hráčů z daného klanu, ne na počtu vystřídaných hostů.
Důkaz: viz screenshot

13 trestných bodů za 2 hosty
V trestu je obsaženo 5+5 trestných bodů za hosty a 3 trestné body za nenastoupení k zápasu v minimálním počtu 1 hráče. Jako host se bere každý hráč, který není v daném klanu, nebo nemá svůj nick, nebo je v průběhu CW blokovaný.
Poznámka: Při posuzování počtu hostů, záleží na počtu hráčů z daného klanu, ne na počtu vystřídaných hostů.
Důkaz: viz screenshot

1 trestný bod za použití shieldu a ztráta 3 kol
Od celkového výsledku mapy se týmu, co použil shield, odečtou 3 kola. Pokud budou screeny, jak CT i T porušili toto pravidlo, bude trest udělen oběma klanům. Při druhém provinění následuje kontumace zápasu.
Důkaz: viz screenshoty

3 trestné body za použití jiné zbraně než povolené
Od celkového výsledku mapy se týmu, co použil nepovolenou zbraň, odečtou 3 kola. Pokud budou screeny, jak CT i T porušili toto pravidlo, bude trest udělen oběma klanům. Při druhém provinění následuje kontumace dané mapy.
Důkaz: viz screenshoty, demo

15 trestných bodů za cheating + kontumace zápasu
Cheatující hráč dostává automaticky BAN. Trest za cheating je jednorázový v daném zápase. Pokud bude objeven cheating u více hráčů, trest se nezvyšuje. Pokud bude objeven cheating zpětně v jiných zápasech u toho samého hráče, nebude se klanu trest zvyšovat, pouze se kontumují dané zápasy.

3 trestné body za zakázané modely
Pokud bude zjištěno, že někdo z hráčů má zakázané modely postav, hráčů, textur atd. , klanu se udělí tento trest. Povolené modely naleznete v sekci Download
Důkaz: viz screenshot

3 trestné body za špatně nastavený delay u HLTV
Zpoždění HLTV lze snadno zjistit pomocí příkazu status do konzole. Minimální delay je 90 sekund.
Důkaz: viz screenshot

Ostatní tresty:

1 trestný bod za SPAM ICQ nebo E-mailu
Zapomeňte, že budete adminům spamovat ICQ! Opravdu nemáme ani čas ani chuť číst hodinový spam. Napište svůj problém, s čím vám můžeme pomoci nebo nepište vůbec!
Důkaz: viz screenshot

10 trestných bodů za podvod s HLTV a kontumace zápasu
Jestliže někdo zneužije svoje napojené HLTV a místo HLTV to bude hráč, bude daný zápas kontumován a klanu budou strženy body za podvod.
Jak poznáte HLTV od hráče?
Důkaz: viz screenshot

15 trestných bodů klanu za úmyslné vytváření zápasů, které se nikdy neodehráli
Tzn. pokud se stane že jste omylem zadali jiného protivníka než, s kterým jste odehráli určený zápas, musíte neprodleně podat protest, kde popište co se stalo. Např.: zápas nebyl odehrán a žádám o jeho smazání a podobně.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.